เทคโนโลยี 2020 และแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

เทคโนโลยี 2020 นั้น ในการใช้จ่ายในรูปแบบดิจิตอลครึ่งปีของ IDC Worldwide การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีและบริการประจำปีทั่วโลกกำลังจะสูงถึง 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ ตามที่คาดการณ์ไว้ ค่าใช้จ่ายในการแปลงระบบดิจิตอล (DX) อยู่ที่อัตราการเติบโตต่อปีโดยประมาณ 17.1% เป็นระยะเวลาห้าปี (2019-2023) ในโลกหลังยุค Digital พร้อมกับความเป็นจริงแบบดิจิทัลผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องจะเป็นแบบส่วนบุคคลมากเกินไป และในการถอดรหัสนั้นเราจะต้องใช้วิสัยทัศน์เทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง ในระบบนิเวศดิจิทัลที่เปลี่ยนจาก SMAC เป็นระบบบัญชี แยกประเภทและ การคำนวณเชิงควอนตัม ธุรกิจของคุณอยู่ที่จุดไหน เพื่อให้เข้าใจคำถามนี้เราได้คิดหาเทรนด์เทคโนโลยี ที่ลสามารถรวมเข้ากับธุรกิจของคุณได้ เพื่อให้เข้าใจคำถามดังกล่าวเราจึงได้จัดทำแนวโน้มเทคโนโลยีล่าสุดที่คุณสามารถนำไปประกอบธุรกิจของคุณได้ New Technological Trends for 2020 5G Network Autonomous Driving The Empowered Edge Democratization of Technology Human Augmentation Distributed Cloud DARQ Age is Here Personal Profiling AI …

เทคโนโลยี 2020 และแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ Read More »