บริการซ่อม Haier โดย ทันเด้อ เซอร์วิส

เราเป็นหน่วยบริการซ่อมสินค้า Haier โดยบริการซ่อมถึงบ้าน พื้นที่ดูแลงานซ่อมได้แก่ พื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู อุดรธานี (บางส่วน) มหาสารคาม(บางส่วน) เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามที่ทาง Haier Thailand กำหนด

ลงทะเบียนสินค้า Haier

จองคิวนัดหมายเพื่อซ่อม Haier

ตรวจสอบสถานะงานซ่อม Haier

สินค้าที่สามารถรับบริการที่บ้านได้ คือสินค้าดังต่อไปนี้

  • เครื่องปรับอากาศ
  • เครื่องซักผ้า
  • ตู้เย็น
  • ตู้แช่
  • โทรทัศน์

การรับประกันมีผลบังคับใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ไฮเออร์ ที่จัดจำหน่ายโดยตัวแทนของบริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ซื้อต้องเก็บบัตรรับประกันสินค้าและใช้เป็นหลักฐานสำคัญพร้อมกับการแสดงเอกสารการครอบครองสินค้า( สำเนาใบกำกับภาษี, .ใบเสร็จรับเงิน, เอกสารรับรองจากตัวแทนจำหน่าย) ที่ระบุรายละเอียดสินค้า, ร้านค้าและวันที่ซื้อสินค้า ต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการผู้ให้บริการ เพื่อรับสิทธิการรับประกันสินค้า การรับประกันจะมีผลต่อบุคคลที่ปรากฎชื่อบนบัตรรับประกันสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ไปยังบุคคลอื่นได้ รวมถึงการรับประกันนี้มีผลบังคับใช้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการบริการและการรับประกันนี้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนภายใต้เครื่องหมายการค้า “ Haier”  เท่านั้น และมิไม่ได้ใช้เพื่อการค้า การรับประกันนี้มีผลเฉพาะการขายสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น

ตู้เย็น 2 ประตู
ตู้เย็นไซต์บายไซต์
HAIER HR-DMBX18 -1
ตู้เย็นประตูเดียว

ตู้เย็นมัลติดอร์ ตู้เย็นไซค์บายไซด์ และตู้เย็น 2 ประตู

·         ระยะเวลาการรับประกันเครื่องและอะไหล่ 3 ปี /อินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์ และคอมเพรสเซอร์ 10 ปี  

·         การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ชั้นวางของ, ถาด, การ์ดป้องกัน, มือจับและอื่น ๆ

ตู้เย็น 1 ประตู

·         ระยะเวลาการรับประกันเครื่องและอะไหล่ 1 ปี/คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  

·         การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ชั้นวางของ, ถาด, การ์ดป้องกัน, มือจับและอื่น ๆ

ตู้แช่ Haier

ตู้แช่ไฮเออร์ทุกรุ่น

·         ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 3 ปี/คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  

·         การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ชั้นวางของ, ถาด, การ์ดป้องกัน, มือจับและอื่น ๆ

เครื่องซักผ้าไฮเออร์ Front Load ทุกรุ่น

·         ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 3 ปี/มอเตอร์ 12 ปี  

·    การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวกรองท่อและอื่น ๆ

เครื่องซักผ้าไฮเออร์ ฝาบนอัตโนมัติ ทุกรุ่น

·         ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 3 ปี/มอเตอร์ 12 ปี  

·    การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวกรองท่อและอื่น ๆ

เครื่องซักผ้าสองถังกึ่งอัตโนมัติ ทุกรุ่น

Washing Machines Haier Laundry, PNG, 1200x1200px, Washing Machines ...

·         ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 1 ปี/มอเตอร์ 12 ปี  

·    การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวกรองท่อและอื่น ๆ
Haier Front Load Dryer (7 kg) HDV70E1
เครื่องอบผ้า Haier

ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 1 ปี/มอเตอร์ 5 ปี  

·    การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวกรองท่อและอื่น ๆ
Haier 32 in. LE32K6000 เปรียบเทียบราคา เช็คราคาล่าสุด | Priceprice.com
Haier TV

ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 3 ปี 

Haier Chooses Boy Pakorn as Its First Brand Presenter Preparing to ...
เครื่องปรับอากาศ Haier

เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter)

·         สำหรับรุ่นที่เป็นอินเวอร์เตอร์ ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 5 ปี/คอมเพรสเซอร์ 10 ปี  

·        การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล, ที่เก็บรีโมท, แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

เครื่องปรับอากาศแบบ Fix speed

·         ระยะเวลาการรับประกันเครื่อง 5 ปี/คอมเพรสเซอร์ 5 ปี  

·        การรับประกันไม่ครอบคลุมอุปกรณ์เสริมต่างๆ  เช่น รีโมทคอนโทรล, ที่เก็บรีโมท, แบตเตอรี่ และอื่น ๆ

1. การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ หากความเสียหายที่ภายนอกหรือภายในผลิตภัณฑ์มีสาเหตุมาจากข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

a.การใช้งานโดยใช้การเดินสายไฟภายในบ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน หรืออยู่ในสภาพชำรุดเสียหาย แรงดันไฟฟ้า หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่ไม่เหมาะสม หรือการเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง หรือเสาอากาศภายนอกชำรุด

b. การใช้งานโดยใช้ระบบประปา, ระบบการจ่ายน้ำ หรือแรงดันน้ำที่ไม่ได้มาตรฐาน หรืออยู่ในสภาพชำรุด

c.การรับประกันครอบคลุมเฉพาะชิ้นส่วนที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ แต่จะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่มาจากการจัดส่งสินค้า, ความประมาทเลินเล่อ, อุบัติเหตุ, การใช้ผิดวิธี, การแก้ไข หรือดัดแปลง หากผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุผลข้างต้นนี้ การรับประกันที่ระบุไว้ในที่นี้จะถือเป็นโมฆะ รวมทั้งการขนส่ง, การให้บริการ และการเติมน้ำยา จะถูกคิดค่าใช้จ่าย

d.การไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับอาคาร, ระบบประปา หรือระบบไฟฟ้า

e.ผลิตภัณฑ์ถูกนำไปแก้ไข ดัดแปลงไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด หรือมีการซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัท

f,ความเสียหายจากอัคคีภัย, อุทกภัย, ภัยธรรมชาติ, ประมาทเลินเล่อ

g.ความเสียหายที่เกิดจากการหยุดเคลื่อนไหวของภาพ / ภาพค้างที่ปรากฏขึ้นเป็นระยะเวลานาน (เรียกกันทั่วไปว่า “หน้าจอไหม้ (burn-in)”)

h. . จุดด่างขาว (Bright Pixel) หรือจุดสีดำ (Dead Pixel) ที่ปรากฏขึ้นเพียงไม่กี่จุดบนแผงหน้าจอ LED / LCD เป็นลักษณะปกติของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของโรงงาน และไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ทางบริษัทจะยอมรับเฉพาะในกรณีที่พบจุดดำสนิท (Dead Full Pixel) 7 จุดขึ้นไป หรือจุดด่างขาว (Bright Full Pixel) ที่มากกว่า 1 จุด บนแผงหน้าจอ LED / LCD ที่ระยะการรับชมอย่างน้อย 1 เมตร

i. ไม่มีบัตรรับประกันมาแสดง หรือ บัตรรับประกันมีการขูดลบ ขีดฆ่า หรือร่องรอยการแก้ไข

k.การสึกหรอจากการใช้งาน  หรือขาดการบำรุงรักษา เช่น อุดตัน ฉีกขาด ขึ้นสนมิ เป็นรอย สีซีดจาง

l.ความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ หรือ การอุดตันจากการทำงาน เช่น ฝุ่น ของเหลว หรืออาหารหกใส่

2. การรับประกันนี้มีผลกับเฉพาะการขายสินค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น

3. อุปกรณ์เสริม, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ หรือการสึกหรอของชิ้นส่วนทั่วไป เช่น มือจับประตู, ลูกบิด, ตัวตู้, ฝาครอบ และชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ตกแต่งเพื่อความสวยงามไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

4. อุปกรณ์หลัก แอร์/ตู้เย็น/ตู้แช่-คอมเพรสเซอร์ , เครื่องซักผ้า/เครื่องอบผ้า-มอเตอร์, ทีวี-จอภาพ, เครื่องทำน้ำอุ่น-กระบอกฮีทเตอร์ หลังจากที่การรับประกันสินค้ามาตรฐานสิ้นสุดลง การรับประกันอุปกรณ์หลักจะไม่ครอบคลุมค่าบริการ, ค่าน้ำยา และค่าเดินทางนอกสถานที่

5. การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไขใบรับประกันนี้จะทำให้การรับประกันสินค้าถือเป็นโมฆะ โปรดกรอกรายละเอียดในใบรับประกันนี้ให้ครบถ้วน พร้อมแนบใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการซื้อสินค้าเวลาที่ท่านต้องการติดต่อขอรับบริการ

6.การรับประกันนี้ใช้ได้เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ Haier ที่จัดจำหน่ายให้กับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งภายในประเทศไทยเท่านั้น

7.บริษัท ไฮเออร์ อีเลคทริคอล แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลจาก Haier Thiland